Bohusläns Advokatbyrå AB

Uppdrag som Notarius Publicus från år 1991 och tillsvidare.

 

 

Notarius Publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar. Närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts, kontrollera lotteridragningar, bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

 

Notarius Publicus kan även utfärda apostille enligt Haagkonventionen.

 

Notarius Publicus nås efter tidsbeställning på telefon 0522- 250 13 eller e-post info@bohuslansadvokatbyra.se

 

Vid besök går det bra att parkera bilen på gården (p-skiva).